Studia Podyplomowe Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi

Studia podyplomowe "ZiEwGSM" działają w oparciu o Regulamin studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarty w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora AGH nr 40/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Pobierz ulotke reklamową Studiów - kliknij tutaj.

Czas trwania studiów

  • 2 semestry – październik 2018 r. do czerwiec 2019 r.

Termin zgłoszeń

  • do 15 września 2018 r.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kopia dyplomu.
  • Podanie o przyjęciu na studia - wzór formularza
  • Kwestionariusz osobowy - wzór formularza
  • Karta zgłoszenia ze strony Pracodawcy
  • Poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe

Opłaty

  • 3800 zł

Według §21, pkt.2 Regulaminu studiów podyplomowych, Kierownik studiów podyplomowych, może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty semestralnej na nie więcej niż 3 raty, przy czym pierwsza rata musi wynosić min. 50% opłaty semestralnej za studia podyplomowe lub przesunięcie terminu płatności rat za studia podyplomowe

Numer konta:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko - opłata za studia podyplomowe "ZiEwGSM"
Wydział GiG,  subkonto nr: 720 100 68 59