Organizator studiów podyplomowych:
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie

Dokładny adres organizatora:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Al. Mickiewicza 30;
30-059 Kraków


Kierownik studiów:
Dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak

Tel. +48 12 617 41 62, +48 694 190 837
e-mail: t-zak@agh.edu.pl