VII termin Obron Prac Końcowych - 12 września 2017 r.

W dniu 12 września 2017 r. odbyła się 14-ta (ostatnia) Obrona Pracy Końcowej Słuchacza studiów podyplomowych "ZiEwGSM".

Skład Komisji Obrony Pracy Końcowej:

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak,
 • Członek Komisji/Promotor: prof. dr hab. inż. Roman Magda,
 • Członek Komisji: dr inż. Mieczysław Ślósarz.

Pracę Końcową obronił Słuchacz - Radosław Koncewicz. Gratulujemy!
V i VI termin Obron Prac Końcowych - 1 i 2 września 2017r.

W dniach 1 i 2 września 2017 r. odbyły się cztery Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisjami w składzie:

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak,
 • Członek Komisji/Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH.
 • Członek Komisji/Promotor: dr inż. Marta Sukiennik,
 • Członek Komisji/Promotor: dr inż. Mariusz Sierpień,

Pracę Końcową obronili następujący Słuchacze - Krzysztof Berg, Karol Żaczek, Jan Kurek i Łukasz Bisaga. Gratulujemy osiągniętych wyników i obron.
IV termin Obron Prac Końcowych - 15 lipca 2017 r.

W dniu 15 lipca 2017 r. odbyły się dwie Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisją w składzie:

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak,
 • Członek Komisji/Promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł,
 • Członek Komisji/Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH.

Pracę Końcową obronili następujący Słuchacze - Piotr Synowiec i Amadeusz Dąbek. Gratulujemy osiągniętych wyników i obron.III termin Obron Prac Końcowych - 8 lipca 2017 r.

W dniu 8 lipca 2017 r. odbyła się jedna Obrona Pracy Końcowej Słuchacza studiów podyplomowych "ZiEwGSM", przy Komisji w składzie:

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak
 • Członek Komisji/Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz
 • Członek Komisji: dr inż. Jerzy Mieszaniec

Pracę Końcową obronił Słuchacz - Krzysztof Pierek. Gratulujemy!II termin Obron Prac Końcowych - 17 czerwiec 2017 r.

W dniu 17 czerwca 2017 r. odbyły się trzy Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisją w składzie:

 • Przewodnicząca: dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak
 • Członek Komisji/Promotor: dr hab. inż. Dariusz Fuksa
 • Członek Komisji/Promotor: dr inż. Marta Sukiennik,
 • Członek Komisji/Promotor: dr inż. Mieczysław Ślósarz.

Jako pierwszy bronił pracy Pan Damian Cyrek, następnie Pan Adam Żuk i Pan Sławomir Wochna. Osobom tym gratulujemy bardzo dobrych wyników.I termin Obron Prac Końcowych - 3 czerwiec 2017 r.

W dniu 3 czerwca 2017 r. odbyły się trzy Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisją w składzie:

 • Przewodnicząca: dr hab. inż Beata Trzaskuś-Żak
 • Członek Komisji/Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Gałaś, prof. AGH
 • Członek Komisji/Promotor: dr inż. Mieczysław Ślósarz,
 • Członek Komisji/Promotor: dr inż. Grzegorz Czornik.

Jako pierwszy bronił pracy Pan Kamil Kumorowicz, następnie Pani Joanna Jaroszewska i Pan Paweł Podsiadło. Osobom tym gratulujemy bardzo dobrych wyników.Zajęcia w Kopalni Doświadczalnej AGH

W dniu 22 kwietnia 2017r. na wykładzie z przedmiotu "Ekonomiczno-technologiczne problemy eksploatacji podziemnej", który na studiach podyplomowych "ZiEwGSM" prowadzi prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat - Słuchacze studiów mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w Kopalni Doświadczalnej AGH.

Jest to unikatowe w skali kraju i jedno z nielicznych w Europie laboratorium badawczo-dydaktyczne, które powstało w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. To także obiekt o charakterze muzealnym gdzie prezentowane są maszyny górnicze stosowane w polskim przemyśle. Zgromadzone tu urządzenia skompletowano tak, aby prezentowały zwiedzającym pełny przebieg technologiczny wydobycia węgla.