Relacja z uroczystości wręczenia świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi"

W dniu 23 września 2017 r. w Klubie Profesora AGH odbyła się uroczystość Wręczenia Świadectw Ukończenia Studiów Podyplomowych "Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi". Zebranych przywitała Pani Kierownik Studiów Podyplomowych dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak i poprosiła o zabranie głosu Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof.dr hab. inż. Marka Całę. Następnie w imieniu Prowadzących zajęcia głos zabrał prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański. Po tych wystąpieniach Słuchacze (Absolwenci) otrzymali świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z rąk Dziekana prof. Marka Cały, Prodziekana ds. Kształcenia dr hab. inż. Radosława Pomykały oraz Zastępcy Kierownika ds. Kształcenia Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle dr inż. Romualda Ogrodnika. Po części oficjalnej był czas na ostatnie wspólne dyskusje i wymiany poglądów. Wszystkim Absolwentom studiów podyplomowych gratulujemy, a zainteresowanych uczestnictwem w kolejnej edycji zapraszamy do zakładki Rekrutacja.

Rekrutacja trwa, a rozpoczęcie kolejnej edycji planowane jest na październik 2017 r.VII termin Obron Prac Końcowych - 12 września 2017 r.

W dniu 12 września 2017 r. odbyła się 14-ta (ostatnia) Obrona Pracy Końcowej Słuchacza studiów podyplomowych "ZiEwGSM".

Skład Komisji Obrony Pracy Końcowej:

Pracę Końcową obronił Słuchacz - Radosław Koncewicz. Gratulujemy!
V i VI termin Obron Prac Końcowych - 1 i 2 września 2017r.

W dniach 1 i 2 września 2017 r. odbyły się cztery Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisjami w składzie:

Pracę Końcową obronili następujący Słuchacze - Krzysztof Berg, Karol Żaczek, Jan Kurek i Łukasz Bisaga. Gratulujemy osiągniętych wyników i obron.
IV termin Obron Prac Końcowych - 15 lipca 2017 r.

W dniu 15 lipca 2017 r. odbyły się dwie Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisją w składzie:

Pracę Końcową obronili następujący Słuchacze - Piotr Synowiec i Amadeusz Dąbek. Gratulujemy osiągniętych wyników i obron.III termin Obron Prac Końcowych - 8 lipca 2017 r.

W dniu 8 lipca 2017 r. odbyła się jedna Obrona Pracy Końcowej Słuchacza studiów podyplomowych "ZiEwGSM", przy Komisji w składzie:

Pracę Końcową obronił Słuchacz - Krzysztof Pierek. Gratulujemy!II termin Obron Prac Końcowych - 17 czerwiec 2017 r.

W dniu 17 czerwca 2017 r. odbyły się trzy Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisją w składzie:

Jako pierwszy bronił pracy Pan Damian Cyrek, następnie Pan Adam Żuk i Pan Sławomir Wochna. Osobom tym gratulujemy bardzo dobrych wyników.I termin Obron Prac Końcowych - 3 czerwiec 2017 r.

W dniu 3 czerwca 2017 r. odbyły się trzy Obrony Prac Końcowych Słuchaczy studiów podyplomowych "ZiEwGSM". Słuchacze bronili swoje Prace Końcowe przed Komisją w składzie:

Jako pierwszy bronił pracy Pan Kamil Kumorowicz, następnie Pani Joanna Jaroszewska i Pan Paweł Podsiadło. Osobom tym gratulujemy bardzo dobrych wyników.Zajęcia w Kopalni Doświadczalnej AGH

W dniu 22 kwietnia 2017r. na wykładzie z przedmiotu "Ekonomiczno-technologiczne problemy eksploatacji podziemnej", który na studiach podyplomowych "ZiEwGSM" prowadzi prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat - Słuchacze studiów mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach w Kopalni Doświadczalnej AGH.

Jest to unikatowe w skali kraju i jedno z nielicznych w Europie laboratorium badawczo-dydaktyczne, które powstało w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. To także obiekt o charakterze muzealnym gdzie prezentowane są maszyny górnicze stosowane w polskim przemyśle. Zgromadzone tu urządzenia skompletowano tak, aby prezentowały zwiedzającym pełny przebieg technologiczny wydobycia węgla.