"I uczeni potąd nie odpowiadają swemu powołaniu, swemu w towarzystwach ludzkich przeznaczeniu, dopokąd ich umiejętność nie nadaje fabrykom i rękodziełom oświecenia, ułatwienia kierunku postępu”

Stanisław Staszic

Szanowni Państwo,
jako kierownik studiów podyplomowych
„Zarządzanie i Ekonomika w Gospodarce Surowcami Mineralnymi”
chciałabym Państwa zachęcić do uczestnictwa w nich.

Celem tych studiów jest aktualizacja wiedzy, podniesienie kwalifikacji oraz przygotowanie do obejmowania kierowniczych stanowisk w przedsiębiorstwach górniczych.

Osoby prowadzące zajęcia to najwyższej klasy eksperci w swoich dziedzinach. Część z tych Osób pracuje w trzech Katedrach Wydziału Górnictwa i Geoinżywnierii AGH w Krakowie, tj. w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego oraz w Katedrze Górnictwa Podziemnego. Pozostałe Osoby prowadzące zajęcia pełnią lub pełniły funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach górniczych.

Zarówno ja, jako kierownik studiów, jak również cała Kadra Wykładowców tych studiów, staramy się robić co w naszej mocy, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Z wyrazami szacunku
oraz z górniczym pozdrowieniem „Szczęść Boże”
dr hab. inż. Beata Trzaskuś-Żak


Copyright © AGH 2017